O festivalu

Sítko je festival pořádaný každoročně studenty Ateliéru Divadlo a výchova na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění.

Letos se bude konat již po devatenácté, a to od soboty 29. 05. do úterý 01. 06. 2021, v prostorách Divadelní fakulty JAMU, v Divadle na Orlí a v zahradě CVČ Labyrint. Dopředu víme, že bude tento ročník probíhat odlišným způsobem. Stále ovšem nevíme, jak moc odlišná tato forma bude. Ve hře jsou tři možnosti – online, hybridní a klasické Sítko, tak jak ho známe. V této době do poslední chvíle nevíme, jaká z těchto variant bude platit, ale jsme připraveni se přizpůsobit. S tím souvisí i naše téma.

Nezmar (kmen žahavci) - je v původním významu expresivní výraz pro nezdolného, nezničitelného, nezlomného, vytrvalého tvora. Označuje se tak člověk pevný, houževnatý, vytrvalý (i ve významu neodbytný).

Měňavka (kmen lalokonozí) – je organismus, jehož tvar se neustále mění, čímž se pohybuje kupředu a zároveň se dokáže přizpůsobit jakékoliv situaci.

Na první pohled spolu Nezmar a Měňavka nemají nic společného, ale to stejné se dá říci i o nás. Jinak žijeme a jinak se vypořádáváme s těžkostmi každodenního života.

Zblízka nemusíme nahlížet pouze na mikrosvět – svět malých stvoření, ale i jako na blízkost mezilidskou.

Chceme si být blízko. Budeme si blízko(?).

Poslední rok nám neumožnil být si dostatečně nablízku a někteří již zapomněli, jaké to je, být si s někým blízko. Proto je letošním tématem ZBLÍZKA. Krom lidské blízkosti jsme se zaměřili i na svět zblízka a objevili malé tvory, kteří se dokážou přizpůsobit čemukoliv. Proto je letošní Sítko o vytrvalosti, nezlomnosti a přizpůsobení se jakékoliv situaci.

Vyvíjíme se, měníme se, nenecháme se zničit, nevzdáváme se!

V loňském roce nebylo možné festival realizovat, proto je letos naším hlavním cílem Sítko uskutečnit. Přáli bychom si uspořádat setkání studentů a pedagogů ateliéru, kteří neměli tento rok příležitost se potkávat v prostorách fakulty. Dále chceme dát prostor výstupům z výuky v letošním specifickém roce a ukázat, že i za ztížených podmínek vznikla řada uměleckých a pedagogických výstupů. Zároveň na festivalu uvítáme absolventy ADaV, které jsme požádali o prezentaci jejich práce ve snaze představit studentům možnosti uplatnění v oboru divadlo a výchova. V neposlední řadě můžeme využít letošních online podmínek pro zpřístupnění programu festivalu širšímu publiku.

Přestože situace nebyla příznivá, program festivalu bude velmi pestrý. Studenti byli přes všechny překážky schopni v různých předmětech vytvořit několik výstupů, které chtějí na Sítku prezentovat. Ať už jde o práci 2. ročníku v několika předmětech (například rozhlasová hra Čaroděj ze země Oz, která vznikla v rámci Divadla pro děti nebo ukázka práce s předmětem z Pohybového divadla II) či bakalářské inscenace studentů 3. ročníku a tanečně-pohybový experiment Lenky Gregarové, který vznikl v rámci magisterského absolventského projektu. Je jasné, že na festivalu nebude čas se nudit.

Sítko online

Iggysea

Vyzkoušejte jedinečný trash herní zážitek přímo v centru Brna. Seznamte se s naším hrdinou Iggym. Jaké to je strávit pár hodin v kůži jiného člověka? Vaše rozhodnutí mohou Iggymu změnit život.

Upoutávku na příběh naleznete v prvním QR kódu na DF JAMU. Vaše první kroky vás povedou na Mendlovo náměstí, kde náš příběh začíná.

Pro úspěšné absolvování se vám bude hodit chytrý telefon a internetové připojení, papír a tužka. Cestu lze absolvovat i ve skupině více lidí. Každý hráč si totiž volí svou cestu.

Videovýstupy

Tým

Saša

SAŠA

Fundraising

Anna

ANIČKA

Dramaturgie, Catering

Denča

DENČA

Sociální sítě, Off-program

Pepa

PEPA

Technika, Finance

Leňa

LENKA

Sociální sítě, Off-program, Technika

Marci

MARCI

Dramaturgie, Péče o soubory

Pája

PÁJA

Propagace

Sárka

SÁRKA

Propagace, Péče o soubory

Víťa

VÍŤA

Web, Technika

Ráďa

RÁĎA

Pedagog, Koordinátor

Přihlášky

Přihlášky byly uzavřeny

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či detailů se neváhejte obrátit na dramaturgickou sekci.

Marcela Coufalová 20538@post.jamu.cz

Anna Dobdová 20641@post.jamu.cz

Sítko - Facebook Web Difa JAMU Sítko - Instagram
Napište nám na: sitko.jamu@gmail.com