Tak jako je pro malíře prostředkem štětec, pro spisovatele tužka, tak pro nás je to naše tělo. Naše dlaň. Naše prsty. Náš dotek. Přestaň se bát používat tento prostředek naplno. Protože každý touží po doteku, protože není dotek jako dotek a protože lidé často dělají, že se jich to ne(do)týká.

Přijď, zastav se, nech se pohltit. Nech si vtisknout každý okamžik.

Využij sílu doteku a dostaň se do nitra všeho.

Odhoď své zábrany a vnímej bez hranic.

Protože…

TOHLE SE TĚ DOTKNE

Festival Sítko vzniká každoročně v rámci Ateliéru divadla a výchovy na Divadelní fakultě JAMU. Letos již 16. ročník se bude konat ve dnech 31. 5.–3. 6. 2018 v prostorách DIFA JAMU a Divadla na Orlí.

Cílem festivalu Sítko je především setkání současných, minulých a budoucích studentů Ateliéru divadla a výchovy, ale také odborníků a dalších zájemců z této oblasti. Dochází zde k prezentaci výstupů vzniklých na Ateliéru v uplynulém roce (bakalářských projektů, magisterských inscenací či projektů jednotlivých ročníků a studentů). Festival taktéž nabízí prostor pro prezentaci amatérských souborů vedených ateliérovými absolventy. V neposlední řadě je zde místo pro intenzivní setkání, konfrontace, sdílení zkušeností, pro diskuze a hlavně pro lidi, kteří mají zájem tvořit.